Konferencje Kraków - 235 obiektów konferencyjnych

www.konferencjekrakow.com

Strona głównaStrona główna

Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl

 
Konferencje w Krakowie

Nazwa konferencji:Społeczność akademicka wobec studentów niepełnosprawnych. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej

Obiekt:Akademia Górniczo-Hutnicza

Miejscowość:Kraków

Data rozpoczęcia:2010-11-20

Data zamknięcia:2010-11-20

Organizator:Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Opis:Szanowni Państwo,
20 listopada 2009 roku Zespół Socjologii Ekonomicznej Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH organizuje ogólnopolskie seminarium poświęcone problematyce integracji społecznej i aktywności zawodowej studentów niepełnosprawnych.
Seminarium adresowane jest do naukowców zajmujących się problematyką niepełnosprawności oraz rolą edukacji w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także do przedstawicieli środowisk akademickich, w których podejmuje się próby integracji studentów niepełnosprawnych.
Naszą intencją i głównym celem debaty jest skupienie się na kwestiach:
* określenia warunków sprzyjających spełnianiu przez wykształcenie konstruktywnej roli w aktywności życiowej osoby niepełnosprawnej, zarówno poprzez samo uczestnictwo w procesie kształcenia się, jak i poprzez umożliwianie pracy zawodowej i usamodzielnienie się; * rekonstrukcji warunków blokujących aspiracje i szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych, które zwiększają prawdopodobieństwo ich wykluczenia społecznego.
Seminarium stworzy okazję dla pracowników i studentów uczelni wyższych do pogłębionej oceny szans i warunków zdobycia wyższego wykształcenia przez osoby niepełnosprawne w Polsce. Zapraszamy badaczy specjalizujących się w tej problematyce, członków organizacji studenckich (w tym tych skupiających studentów niepełnosprawnych), pracowników instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych, przedstawicieli biur ds. osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych. Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między badaczami i praktykami, do wymiany informacji o dobrych praktykach, o istniejących barierach i szansach aktywności zawodowej niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych.
Badacze z ZSE KSOiAS zaprezentują wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w AGH na temat warunków życia i aktywności społecznej studentów niepełnosprawnych. Badania te miały na celu odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu AGH jest uczelnią sprzyjającą edukacji osób niepełnosprawnych i co należy zrobić, aby poprawić sytuację w tym zakresie? Po raz pierwszy badania takie przeprowadziliśmy w 2002 r. Naszym zamiarem jest prowadzenie monitoringu socjologicznego dotyczącego warunków życia i nauki niepełnosprawnych studentów naszej uczelni. Zwiększy to szanse na podejmowanie działań interwencyjnych i wprowadzanie najbardziej potrzebnych zmian. Zamierzamy skonfrontować wyniki naszych badań z ustaleniami Koleżanek i Kolegów z innych ośrodków. Przewidujemy opublikowanie dorobku seminarium i wyników naszych badań empirycznych w formie książki. Szczegóły związane z publikacją zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu seminarium.
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium i oczekujemy na Państwa zgłoszenia.
Zespół Organizacyjny

Znajdź obiekt

Ilość miejsc w sali od do

Standard obiektu

* * * * * . dostępny 1 obiekt pokaż

* * * * . . dostępne 6 obiektów pokaż

* * * . . . dostępne 5 obiektów pokaż

Warto zobaczyć

Bazylika Św. Trójcy

Bazylika Św. Trójcy

Kościół pod wezwaniem św. Trójcy powstał już w XIII wieku. W późniejszych czasach zaczęło się jego przebudowywanie - podwyższono prezbiterium oraz dobudowano najpierw gotyckie, a potem barokowe kaplice kopułowe...

więcej Zobacz więcej

Polecamy obiektywoj. małopolskie

Hotel Wolski

Hotel Wolski

Kraków

Sal konferencyjnych10

Miejsc noclegowych190

więcej Zobacz więcej

Hotel Galaxy****

Hotel Galaxy****

Kraków

Sal konferencyjnych9

Miejsc noclegowych459

więcej Zobacz więcej

Hotel Atrium

Hotel Atrium

Kraków

Sal konferencyjnych2

Miejsc noclegowych119

więcej Zobacz więcej

Konferencje, integracja