Konferencje Kraków - 235 obiektów konferencyjnych

www.konferencjekrakow.com

Strona głównaStrona główna

Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl

 
Konferencje w Krakowie

Nazwa konferencji:Wzajemne oddziaływanie prawa francuskiego, prawa europejskiego oraz prawa innych państw europejskich

Obiekt:Kraków

Miejscowość:Kraków

Data rozpoczęcia:2010-10-21

Data zamknięcia:2010-10-24

Organizator:Uniwersytet Jagielloński

Opis:UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET W ORLEANIE
POLSKO-FRANCUSKIE DNI PRAWNICZE Z OKAZJI DZIESIĘCIOLECIA SZKOŁY PRAWA FRANCUSKIEGO W KRAKOWIE
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE PRAWA FRANCUSKIEGO, PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH
KONFERENCJA NAUKOWA POD PATRONATEM JM REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW, 22 - 23 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA REFERATÓW
Szkoła Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, od momentu jej utworzenia w 2000 roku, stała się z jednym z najważniejszych ośrodków promowania francuskiej kultury prawnej w Europie Środkowej. Rok 2010 jest dziesiątym rokiem funkcjonowania tej Szkoły, w roku tym obchodzimy także sześćdziesiątą rocznicę podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Szkoła Prawa Francuskiego w Krakowie pragnie uczcić obie te rocznice, organizując polsko-francuskie dni prawnicze, które odbędą się w dniach 22-23 października 2010 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Auli Collegium Novum, w Krakowie przy ul. Gołębiej 24. Tematem polsko-francuskich prawniczych będzie wzajemne oddziaływanie prawa francuskiego, prawa europejskiego oraz prawa innych państw europejskich. Chodzi zwłaszcza o podjęcie badań nad wkładem prawa francuskiego i polskiego do prawa europejskiego oraz z drugiej strony nad wpływem prawa europejskiego na prawo krajowe - francuskie i polskie. Prawo europejskie jest tu rozumiane w najszerszym znaczeniu, obejmującym zarówno prawo Rady Europy jak i prawo Unii Europejskiej. Polsko-francusko dni prawnicze będą doskonałą okazją do spotkania i wymiany poglądów między uczonymi z Francji i francuskojęzycznymi uczonymi z Polski. Dni prawnicze mają na celu nadanie nowej jakości polsko-francusko współpracy naukowej w dziedzinie prawa, a także ożywienie promocji francuskiej kultury prawnej w Polsce oraz polskiej kultury prawnej we Francji. Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić uczonych z Francji i Polski oraz francuskojęzycznych uczonych z innych państw do przedstawienia referatów w zakresie tematycznym konferencji, sprecyzowanym w opisanym niżej programie naukowym. Uczeni zainteresowani przedstawieniem referatu na konferencji są proszeni o przesłanie streszczenia referatu pocztą elektroniczną do dnia 1 marca 2010 r.. Streszczenia te powinny mieć objętość od 3500 do 5000 znaków, zawierać krótkie przedstawienie podstawowych oraz wyjaśniać, na czym polega nowatorskie podejście do przedstawianych problemów. Komitet naukowy zapozna się z propozycjami referatów i do dnia 18 marca 2010 r. poda do wiadomości autorów propozycji listę zaakceptowanych referatów. Pierwszeństwo będą miały referaty prezentujące nowe spojrzenie na poruszane kwestie. Autorzy zaakceptowanych referatów powinni dostarczyć ostateczne teksty wystąpień za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do dnia 1 lipca 2010 r. Referaty będą miały objętość od 30 000 do 60 000 znaków. Nadesłane referaty zostaną udostępnione na stronie internetowej konferencji na początku lipca 2010 r. i będą opublikowane we Francji w 2011 r. w materiałach pokonferencyjnych. Jedynym językiem konferencji jest język francuski i w tym języku powinny zostać napisane i wygłoszone wszystkie wystąpienia. Osoby zamierzające wziąć udział w konferencji bez przedstawiania referatu są proszone o kontakt z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2010 r. Organizatorzy ponoszą koszty zakwaterowania autorów referatów zaakceptowanych przez Komitet Naukowy (zakwaterowanie od dnia 21 do dnia 24 października 2010 r., tj. 3 doby), natomiast koszty podróży (bilety lotnicze i kolejowe) ponoszą uczestnicy. Osoby uczestniczące w konferencji bez wygłaszania referatu ponoszą we własnym zakresie koszty zakwaterowania Krakowie oraz koszty podróży. Organizatorzy nie pobierają opłat konferencyjnych.

Znajdź obiekt

Ilość miejsc w sali od do

Standard obiektu

* * * * * . dostępny 1 obiekt pokaż

* * * * . . dostępne 6 obiektów pokaż

* * * . . . dostępne 5 obiektów pokaż

Warto zobaczyć

Bazylika Św. Trójcy

Bazylika Św. Trójcy

Kościół pod wezwaniem św. Trójcy powstał już w XIII wieku. W późniejszych czasach zaczęło się jego przebudowywanie - podwyższono prezbiterium oraz dobudowano najpierw gotyckie, a potem barokowe kaplice kopułowe...

więcej Zobacz więcej

Polecamy obiektywoj. małopolskie

Hotel Wolski

Hotel Wolski

Kraków

Sal konferencyjnych10

Miejsc noclegowych190

więcej Zobacz więcej

Hotel Galaxy****

Hotel Galaxy****

Kraków

Sal konferencyjnych9

Miejsc noclegowych459

więcej Zobacz więcej

Hotel Atrium

Hotel Atrium

Kraków

Sal konferencyjnych2

Miejsc noclegowych119

więcej Zobacz więcej

Konferencje, integracja